Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWANIA DOMKU LETNISKOWEGO

w Harklowej

 

 1. Goście przebywający w domku letniskowym na terenie Obiektu, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z domku letniskowego uprawnione są osoby zameldowane u Gospodarzy Obiektu. Przy zakwaterowaniu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 dnia następnego. Przyjazd przed godz. 16:00 wymaga wcześniejszego uzgodnienia z gospodarzami.
 4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą zameldowania u Gospodarzy Obiektu.
 5. Obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł/domek na pokrycie ewentualnych szkód. Kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.
 6. Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez Gospodarzy. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
 7. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić Gospodarzom w pierwszym dniu pobytu.
 8. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy Gości o poinformowanie Gospodarzy, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie potrącona z kaucji a w przypadku kosztów przewyższających wysokość pobranej kaucji musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 9. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, Gospodarze zwracają się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 10. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania Gospodarzom.
 11. Za rzeczy pozostawione w domku Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności. Prosimy
  o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju/domku.
 12. Przebywanie psów na terenie całego Obiektu dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom.
 13. Mieszkańcy domku letniskowego mogą parkować swoje samochody przy domku. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu. Parking na terenie Obiektu jest parkingiem zamkniętym, niestrzeżonym, Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 14. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń
  i wyposażenia Obiektu, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym Gospodarzy.
 15. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 16. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru, nie użytkować własnych elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 17. Zabronione jest dokonywanie samodzielnych napraw lub modyfikacji instalacji elektrycznej i urządzeń stanowiących wyposażenie domku. Wszelkie uszkodzenia i usterki należy zgłosić Gospodarzom.
 18. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.
 19. Gospodarze zastrzegają sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Obiektu przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia Gości i sąsiadów Obiektu oraz mienia.
 20. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w Gospodarzom, telefon kontaktowy znajduje się na tablicy informacyjnej w domku letniskowym.
 21. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domku będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.


 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Życzymy przyjemnego wypoczynku

Gospodarze Domków Letniskowych w Harklowej

Terminarz
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30